Szentségek

A szentségek Jézus által alapított látható jelek, amelyek Isten láthatatlan kegyelmét közvetítik.

A keresztség a szentségek közül az első és legfontosabb, amely utat nyit a többi szentség felé. A keresztény élet alapja. A keresztséget bárki felveheti, aki nincs megkeresztelve. Különbség van gyermek és felnőtt keresztség között.
Felnőtt keresztségnél a bérmálkozás, szentáldozás, keresztség szentségét egyszerre veszik fel. A keresztséget felkészülés (katekumenátus) előzi meg.

 • A keresztszülők számára igazolást kell kérni a lakóhelyükön lévő plébániáról, hogy keresztszülői tisztségre alkalmasak.
 • Ha a szülők nem a szőregi plébánia területén laknak, de itt szeretnék megkeresztelni gyermeküket. Megbeszélés után keresztelési engedélyt kérjenek a lakóhelyükön lévő plébániáról.
 • Ha a szőregi plébánia területén lakik, de máshol szeretne kereszteltetni, kérésre keresztelési engedélyt adunk ki.
 • Kisgyermek keresztelése esetén a szülőknek legalább egy hónappal a keresztelést megelőzően jelentkezzenek a plébánia hivatalában.

Kérjük hozza magával utolsó befizetési igazolását az egyházi hozzájárulásról.

A bérmálás a lelki érettség, a lelki felnőtté válás szentsége.
A krizmával (szentelt olaj) való megkenés a kereszténnyé válás második szentsége.
A bérmálás szentségét Krisztus akkor alapította, amikor átadta az apostoloknak a Szentlelket.
A bérmálás szentségét csak egyszer lehet felvenni.
Legalább egy éves felkészítés előzi meg.

A keresztény beavatás harmadik szentsége. Az oltáriszentséget Krisztus az utolsó vacsorán alapította.

 • A hívek minden alkalommal áldozhatnak, amikor a szentmiseáldozaton részt vesznek.
 • Súlyos, vagy halálos bűn esetén a szentáldozás előtt a bűnbocsánat szentségében kell részesülni.

Elsőáldozás

Az első gyónás és szentáldozás feltétele a megfelelő felkészülés, mely a mindenkori plébános irányítása alatt a hitoktatók segítségével történik.
Feltétele:

 • A hittanórákon való rendszeres részvétel.
 • A vasárnapi szentmiséken való rendszeres megjelenés.
 • Általában az általános iskola harmadik osztályában.

A gyógyulás egyik szentsége, amely a megkeresztelt ember lelkét meggyógyítja és megszabadítja bűneitől.

 • A bűnbocsánat szentsége azoknak a bűnöknek a bocsánatát adja meg, amelyeket a megkeresztelt a keresztség után elkövet.
 • Nincs olyan súlyos bűn, amit Isten meg nem tudna bocsátani!
 • Aki bűnt követ el, annak kérnie kell Isten bocsánatát a szentgyónásban.
 • A bűnök által másoknak okozott kárt, lehetőség szerint helyre kell hozni, és a gyóntató pap által adott penitenciát el kell végezni.
 • Kegyelmet közvetít.
 • A beteg ember szenvedéseit egyesíti Krisztus szenvedéseivel.
 • Lelkileg megerősít.
 • Felvehető halálveszély esetén, súlyos betegség, vagy öregkor miatt.
 • E szentség újra felvehető újabb betegség esetén, vagy halálveszély miatt.
 • Az egyházi rend szentsége az Egyházban a közösségépítést szolgálja.
 • E szentség, az azt felvevő lelkében eltörölhetetlen jegyet hagy.
 • Három fokozata van: diakónus, pap, püspök.
 • E szentség felbonthatatlan köteléket jelent.
 • Bármely jegyespár, akik megvannak keresztelve és szabad állapotúak, felvehetik ezt a szentséget.
 • Legalább az esküvő előtt fél évvel a plébánia hivatalában kell jelentkezni.
 • A jegyespárok jegyesoktatáson vesznek részt.

Szükséges adatok, iratok:

 1. jegyesek neve, vallása, címe
 2. születési és keresztelési adatai
 3. szülők neve, vallása, címe
 4. tanúk neve, vallása, címe
 5. a jegyesek elérhetősége
 6. esküvő időpontja

Ha nem a plébánia területén laknak:

 • Jegyeseknek: keresztlevélről igazolás ill. házasságkötési engedély a lakóhelye szerinti plébániáról
 • Tanúknak: igazolást kell kérni a lakóhelye szerinti plébániáról, hogy alkalmasak a tisztség betöltésére

Kérjük hozza magával utolsó befizetési igazolását az egyházi hozzájárulásról.

Még többet olvashat a szentségekről, a Katolikus Egyház útmutatásairól a Katolikus Egyház Katekizmusában