Plébániánk története

A szőregi katolikus templom története

A falu első templomát 1752-ben építették. A fából készült templom pusztulása után 1811-ben kezdték el építeni Vedres István tervei alapján. A klasszicista stílusban épült új templomot 1816. november 25-én szentelték fel, Alexandriai Szent Katalin tiszteletére.

Megjelenése egyszerű. A bejárat fölött található az építkezés befejezésének évszáma. Egyszerűségét ellensúlyozzák a színes üvegablakok. Balról látható: Szent Gellért, Szent Imre, Szent István, jobbról pedig: Szent Erzsébet, Szent Margit és Szent László.

A főoltárkép Alexandriai Szent Katalin eljegyzését ábrázolja, melyet Schwarz József 1816-ban festett. Jobb oldalon található a vörösmárványból készült keresztelőmedence, balról a szószék.

A templom orgonáját 1854-ben ismeretlen mester építette.

Szent Anna, Kis Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc, Szűz Mária, Jézus Szíve szobra és egy kis lourdesi barlang fogadja a belépőket.

A templomból kilépve jobbra látható Szolcsányi Gyula 1938-ban készített Szentháromság szobra.

A szőregi templom harangjait az első világháborúban vitték el. Kettőt a háború utáni években pótoltak. Az új lélekharangot Lengyelországban készítették, melyet 2007-ben Dr.

Kiss-Rigó László megyéspüspök és Kókai Pál plébános szentelte fel.

A bicentenáriumra készülve 2011 októberében Dr. Gruber László plébános elkezdte a templom felújítását. Az épület szerkezeti megerősítése vált szükségessé. A födémet speciális spirálvassal erősítették meg. A belső festés a huszonöt évvel ezelőttihez hasonlóan sárga és fehér lett.

A Bács-Kiskun megyei Páhi község egy szembemiséző oltárt adott ajándékba, amit ugyanolyan festéssel láttak el, mint a főoltárt. A megszépült templomot 2012 május 13.-án

Dr. Kiss Imre újszegedi plébános szentelte meg.

Új elektromos orgonája lett a közösségnek. Zombori János hagyatékának köszönhetően 2012. november 25.-én, a templom búcsúján szenteltek meg.

A következő évben 2013. november 24-én, a búcsúi szentmisén került megszentelésre Szőregen eddig szolgálatot teljesítő papok névsora egy gyönyörű fekete márványtáblán.

A templommal szemben található a plébánia épülete. Az épület falán látható Kálmány Lajos egykori káplán emléktáblája. Szarvas Béla plébános, püspöki tanácsos, c. kanonok szorgalmazására 1982-ben avatták fel.

A szőregi temetőben 1940-ben Szolcsányi Gyula elkészítette az I. Világháborús emlékművet, mely emléket állít hősi halottainknak. Három plébános sírja: Radics Pálé, Govrik Sándoré és Szalma Józsefé is itt található.

A szőregi plébánia hosszú múltra tekint vissza. Anyakönyvezés 1743-tól folyik. A Histori Domus-t 1808-tól vezetik.